BOX 4 (24 pcs)

37,00 

8 Sashimi atún / Tuna
8 Sashimi salmón / Salmon
4 Sashimi vieira / Scallops
4 Sashimi dorada / Sea bream

BOX 4 (24 pcs)

37,00 

8 Sashimi atún / Tuna
8 Sashimi salmón / Salmon
4 Sashimi vieira / Scallops
4 Sashimi dorada / Sea bream