BOX 4 (24 pcs)

44,00 

8 Sashimi atún / Tuna

8 Sashimi salmón / Salmon

4 Sashimi vieira / Scallops

4 Sashimi dorada / Sea bream

BOX 4 (24 pcs)

44,00 

8 Sashimi atún / Tuna

8 Sashimi salmón / Salmon

4 Sashimi vieira / Scallops

4 Sashimi dorada / Sea bream

Delivery cerrado hasta / Delivery closed until :

0Hours 0Minutes 0Seconds