BOX 5 (38 pcs)

54,00 

8 Salmon green
8 California salmón tobiko / Maki salmon and cheese
6 Maki salmón y queso
4 Nigiri salmon
4 Nigiri atún / Tuna
8 California gamba / Prawn california

BOX 5 (38 pcs)

54,00 

8 Salmon green
8 California salmón tobiko / Maki salmon and cheese
6 Maki salmón y queso
4 Nigiri salmon
4 Nigiri atún / Tuna
8 California gamba / Prawn california