ROYAL BOX (62 pcs)

120,00 

8 Foie gras
8 Jumping eel
6 Fresh grilled salmon & avocado
8 Leon
8 Salmón tobiko
10 Tataki atun
10 Carpaccio salmon
4 Angel kisses
4 Sake chupito

ROYAL BOX (62 pcs)

120,00 

8 Foie gras
8 Jumping eel
6 Fresh grilled salmon & avocado
8 Leon
8 Salmón tobiko
10 Tataki atun
10 Carpaccio salmon
4 Angel kisses
4 Sake chupito